Friday, November 15, 2013

Separation av proteiner och kolhydrater i mjölk med hjälp av gelfiltrering

The file has some characters missing. Please download the Word memorial to view it correctly. Separation av proteiner och kolhydrater i mj?lk med hj?lp av gelfiltrering 18 november 2011 Inledning och teori Laborationen genomf?rdes i syftet att separera proteiner och kolhydrater i mj?lk, samt outflank?mma vilken av dessa som volt-ampere st?rst, genom att anv?nda en metod kallad gelfiltrering. Meto hideaway anv?nds f?r att separera olika stora molekyler i en homogen blandning. Gelfiltreringen ?r uppdelad i tv? olika faser; en station?r och en mobil. Gelen, som ?r uppbyggd av en polysackarid formad till sm?, por?sa kulor, utg?r den station?ra fasen. De vanligaste kommersiella geltyperna ?r bl.a. Sephadex, Bio-Gel och Styragel och anv?nds i olika ground train beroende p? vad som skall separeras [1]. Porernas storlek i gelkulorna ?r betydelsefull f?r resultatet och b?r anpassas efter syftet med laborationen. Den mobila fasen, eller eluenten, outd ood i v?rt go chivalric av natriumklorid p? grund av dess f?rm?ga att l?sa sig i mj?lken, men ?ven f?r att f?rhindra uttorkning av gelen. Principen med gelfiltrering beskrivs noggrant i fig. 1. nedan. Laborationen baserades ?ven p? tv? andra v?lk?nda analysmetoder, n?mligen Biuretprovet och Trommers prov, med vilka gay kan identifiera proteiner och kolhydrater (f?r f?rdjupning se diskussion). B?da proven utg?r fr?n en blandning kallad Fehlings reagens, som best?r av en blandning av Fehling I (kopparsulfat) och Fehling II (kaliumnatriumtartrat och natriumhydroxid) Metod En gelfiltreringskolonn packad med Sephadex monterades till ett stativ och rengjordes med 0.9% natriumklorid ( ) genom att l?ta l?sningen droppa i en slaskb?gare i ett par minuter. tillsattes konstant till kolonnen low hela laborationen f?r att f?rhindra uttorkning av gelkulorna. 10 sm? provr?r numrerades, markerades med ett streck vid volymen 1 ml och placerades i ett pro vr?rsst?ll. D?refter tillsattes 1 ml minimj?! lk med 0.1% fetthalt till gelkolonnen. Kolonnen droppade i slaskb?garen tills dropparna ans?gs ha... If you want to get a full essay, order it on our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment